Szakterületek

Irodám tevékenysége a klasszikus polgári jog és gazdasági jog területére koncentrálódik, ezen belül az alábbi területeken vállaljuk okiratok szerkesztését és ellenjegyzését, állásfoglalás készítését, az Ügyfelek peres és nemperes eljárásokban való képviseletét.

Társasági jog

Cégalapítás, cégmódosítás, átalakulás, szindikátusi szerződések, csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárások.

Jogi tanácsadás külföldi és belföldi társaságok részére, magyarországi beruházásaikkal és a hazai piacon kifejtett mindennapi tevékenységükkel összefüggésben. Egy jogi személy életciklusának minden szakasza figyelmet érdemel jogi szempontból annak érdekében, hogy mind a létesítés, a mindennapi működés tekintetében, mind pedig egy esetleges átstrukturálás, vagy nem várt esetben fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet mellett biztosítható legyen a tulajdonosok gazdasági érdekeinek érvényre juttatása és védelme, illetve a jogi személy működésének jogszerűsége. A digitális fejlődés eredményeképp a társasági dokumentumok és szerződések nemcsak Irodám tárgyalójában, hanem távazonosítással-távelőttemezéssel, videotelefonálás útján is aláírhatók, ellenjegyezhetők. Valamennyi társasági- és cégjogi dokumentumot – egyedi igények alapján – a magyar mellett angol és/vagy német nyelven készítünk el.

Példák társasági- és cégjogi tevékenységekre: 

  • Cégalapítás: Tanácsadás már a gazdasági társaság megalapítását megelőzően is, jogi következmények mérlegelése, kockázat-elemzések készítése, konzultáció adott esetben könyvelő közreműködésével, jogi állásfoglalás készítése az elképzeléseidnek leginkább megfelelő cégformáról. Választásod szerint személyesen, vagy teljesen online is ellátjuk a cégalapítással kapcsolatos jogi feladatokat.
  • Cégmódosítás: A cég életében bekövetkező változások rugalmas menedzselése (székhely- és egyéb közhiteles adat változása, vezető tisztségviselőváltás, tőkeemelés, tőkeleszállítás, üzletrész átruházás stb.).
  • Társasági dokumentáció: A különböző társasági jogi események (taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági ülés, felügyelőbizottsági ülés) megrendezésében való közreműködés, jegyzőkönyvek és más kapcsolódó társasági jogi iratok előkészítése a magyar mellett angol és/vagy német nyelveken.
  • M&A, Due Diligence: Joint venture tárgyalások, vállalatfelvásárlással összefüggő tranzakciók és a kapcsolódó jogi átvilágítás során is 3 nyelven tudok segítő kezet nyújtani akár eladói, akár vevői oldalon, legyen az üzletrész adásvétel (share deal) vagy eszköz adásvétel (asset deal). 
  • Átalakulás (formaváltás, beolvadás, összeolvadás, kiválás, különválás, kiválásos beolvadás): Irodám a cégek komplexebb változásbejegyzési eljárásait is menedzseli, legyen az magyarországi vagy EU-s társaságok átalakulása.
  • Reorganizáció, felszámolás, végelszámolás: A cégek életében is vannak hullámvölgyek, ebben az időszakban különösen fontos a jogi támogatás. A csődeljárásban való reorganizáció során még van remény az újrakezdésre, így külön szakértelmet és átgondolást igényel a legjobb megoldás kiválasztása. A cég végleges bezárása is történhet több módon, de legyen az felszámolás, vagy egy sima végelszámolás, a tagi felelősség miatt célszerű mindenképp ügyvéddel konzultálni az eljárás folyamán, de leginkább a fontos döntések előtt.
  • Üzleti és szindikátusi megállapodások: Egy cég hálózatát nem csak a partnerek piaci helyzete vagy tőkeereje határozza meg, hanem a megkötött üzleti megállapodások tartalma is. Irodám mind megállapodások átnézését és véleményezését, mind megírását vállalja a jogszabályi környezet és az adott üzleti modell szempontjából legkedvezőbb feltételek beemelésével.
  • Üzleti terv: Az üzleti tervezés minden vállalkozás számára elengedhetetlen, legyen az egy post-itre felírt költségkalkuláció vagy több oldalas, közgazdasági szempontból is átgondolt, strukturált üzleti terv. Az utóbbi összeállításában tudok segíteni.

Ingatlanjog

Adásvétel, ajándékozás, csere, bérlet, földhasználat, társasházi ügyek, birtokvédelem, telekalakítás.

Teljeskörű tanácsadás Ügyfeleim részére az ingatlanjog minden területén, legyenek azok vételi és/vagy eladási, bérleti, projektfinanszírozási tranzakciók vagy társasházi ügyek. A digitális fejlődés eredményeképp a szerződések nemcsak Irodám tárgyalójában, hanem távazonosítással-távelőttemezéssel, videotelefonálás útján is aláírhatók, ellenjegyezhetők. Az ingatlanjogi okiratokat igény szerint a magyar mellett angol és/vagy német nyelven készítjük.

Példák ingatlanjogi tevékenységekre: 

 • Adásvétel, csere, ajándékozás: A budapesti ingatlanpiacon szerzett kiemelkedő ingatlanjogi tapasztalatommal állok rendelkezésedre, ha ingatlant vásárolsz vagy értékesítesz (vagy más módon kívánsz tulajdonjogot átruházni/megszerezni) és a gyors és hatékony (akár teljesen online) ügyintézést részesíted előnyben. Ha komplex ingatlanjogi szolgáltatást szeretnél, vedd igénybe Irodám ingatlanközvetítői tevékenységét is. A Dr. Katona Réka Ügyvédi Iroda ugyanis az , az ügyvédek ingatlanközvetítő hálózatának tagja. A franchise hálózathoz való csatlakozáskor dr. Katona Réka irodavezető ügyvéddel készített interjú ezen a linken érhető el. További hírek, érdekességek az ingatlanközvetítés, ingatlanjog terén: https://ugyvedhazak.hu/blog.
 • Bérlet: Akár bérbeadóként, akár bérlőként szeretnél komolyabb jogi védelmet, Irodám mindkét oldal kockázatainak ismeretében kifejezetten az adott bérleti jogviszonyra szabva, a háttérjogszabályok ismeretében készíti el a szerződést.
 • Birtokvédelem, telekalakítás: A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. A jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, aki határozattal dönt a kérdésről (possessorius, a birtoklás tényén alapuló birtokvédelem). Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását (petitórius, a birtokláshoz való jogcímnek összemérésén alapuló birtokvédelem). A telekingatlan határai rendezésének egy alternatív módja – sokszor ingatlanfejlesztési célzattal – a telekalakítási eljárás (telek megosztása, telkek egyesítése, telekhatár rendezése, telekcsoport újraosztása). A szomszédi-, tulajdoni- és birtokviszonyok tehát lehetnek többfélék, a lényeg, hogy ügyvédi közreműködéssel megtaláld a lehető leghatékonyabb jogi megoldást azok rendezésére.
 • Ingatlanfejlesztés, építési jog, társasházak: Ha ingatlanfejlesztő vagy és belevágsz egy projektbe, annak számos vonatkozásában (engedélyeztetés, társasházalapítás, eladás, kiadás, közös képviselet támogatása) lesz szükséged jogi segítségre. Az ingatlanfejlesztési joggal kapcsolatos gyakorlati ismereteimet Budapest nagyobb volumenű, V. kerületi, II. kerületi és XII. kerületi ingatlanfejlesztési projektjeiben való ügyvédi közreműködésem útján szereztem.

Öröklési jog

Végrendeletek készítése, képviselet hagyatéki eljárásokban, öröklési-, tartási- és életjáradéki szerződések.

Azt vallom, hogy minden embernek még életében kell elrendezni azt, amit el szeretne, és nem szabad csak a jogra vagy a véletlenre hagyatkozni. Legyen szó ajándékozásról vagy végrendeletről, mindig a számodra legbiztosabb megoldást igyekszünk megtalálni. A digitális fejlődés eredményeképp a szerződések nemcsak Irodám tárgyalójában, hanem távazonosítással-távelőttemezéssel, videotelefonálás útján is aláírhatók, ellenjegyezhetők. Az okiratok a magyar mellett angol és/vagy német nyelven készülnek. 

Példák öröklési jogi tevékenységekre: 

 • Teljeskörű jogi képviselet hagyatéki eljárásokban (különös tekintettel az ingatlant érintő hagyatéki eljárásokra) a leltárkészítéstől a hagyaték teljes hatállyal történő átadásáig.
 • Öröklési jogvitákban peres és nemperes képviselet ellátása.
 • Végrendeletek készítése és letétbe helyezése.
 • Különböző öröklési jogi tárgyú szerződések (pl. rendelkezés várt örökségről, halál esetére szóló ajándékozás, öröklési-, tartási- és életjáradéki szerződések) készítése, ellenjegyzése.

Munkajog

Tanácsadás, munkaszerződések, munkaviszony megszüntetés, munkajogi szabályzatok, peres és nemperes képviselet.

Irodám munkajogi tevékenysége a munkajog teljes palettáját lefedi szolgáltatásaival a munkaviszony létesítésétől a megszüntetéséig, a kiszervezésektől, munkajogi jogutódlásoktól kezdve, az átstrukturáláson át a csoportos létszámleépítésig, de ide tartozik a szakszervezetekkel való tárgyalásokon való részvétel, vagy a munkajogi jogvitákban való perbeli képviselet is. A munkajogi okiratokat a magyar mellett angol és/vagy német nyelven készítjük el.

Példák munkajogi tevékenységekre: 

  • Munkaszerződések: Munkavállalók és vezető állású munkavállalók szerződéseinek, valamint a kapcsolódó munkajogi és adatvédelmi tájékoztatók és munkaköri leírások elkészítése.
  • Munkajogi dokumentáció: Kollektív szerződések, Szervezeti és Működési Szabályzatok (SZMSZ), egyéb (pl. Cafeteria) szabályzatok elkészítése és az előzetes tárgyalások lefolytatása.
  • Jogi képviselet: Munkáltatók képviselete munkavállalóikkal szemben folyó jogvitáik során és munkavállalók képviselete munkáltatóikkal szemben folyó jogvitáik során.
  • Jogi tanácsadás fontos munkáltatói döntések előkészítéséhez (pl. közös megegyezés, felmondás, azonnali hatályú felmondás, kollektív szerződés és SZMSZ módosítása).
  • Munkaviszony megszüntetése: Munkavállalói vagy munkáltatói felmondások készítése; a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésének előkészítése, képviselet az egyeztetések során.

Követeléskezelés

Peren kívüli jogérvényesítés, vitarendezés.
Ha tartozol, vagy tartoznak neked, a helyzet kellemetlensége ellenére rendkívül sok lehetőséged van, hogy a másik féllel peren kívül rendezzétek a követelést (pl. részletfizetési megállapodás, halasztás, mérséklés). Ha hitelező vagy és a kommunikáció nem vezetett eredményre a másik féllel, ebben az esetben érdemes Irodám szolgáltatásait igénybe venned. A követelésbehajtás egy ügyvédi felszólítással indul, melyet megküldünk az adósnak, és kísérletet teszünk arra, hogy a követelés jogosságával és a jogi következmények tisztázásával a kintlévőség behajtását peren kívül rendezzük. Amennyiben e kísérlet meghiúsul, fizetési meghagyás útján, felszámolási eljárás útján vagy peres úton érvényesítjük a követelésedet. A különböző jogi eljárások megindítása nem zárja ki, hogy azok bármely szakaszában megegyezzetek, ami álláspontom szerint a legfontosabb ilyen helyzetben.

Peres képviselet

Bírósági peres képviselet az előző jogterületek mindegyikén.

Első körben mindenképp a peren kívüli megegyezést és annak előkészítését javaslom és ebben segítek. Előfordulhat persze az az eset is, hogy a jogvita nem oldható meg békés úton, kizárólag a bíróság előtt (legyen az rendes bíróság vagy választottbíróság). Természetesen ekkor is állok rendelkezésre Ügyfeleim képviseletére polgárigazdasági és munkajogi ügyekben.

Irodám teljeskörű jogi képviseletet lát el továbbá közigazgatási hatóságok előtti eljárásokban, illetve a közigazgatási hatósági döntések megtámadása esetén a közigazgatási perekben.

Szellemi alkotások joga

Védjegyek, formatervezési minták, felhasználási szerződések, szerzői jogi ügyek, e-kereskedelem.

Az emberi elme a legfontosabb alkotó erőforrás, ami a mai világban létezik és birtokolni tudjuk. Talán a legértékesebb kincs pedig az ebből származó szellemi termék, akár egy forradalmian új találmányban, akár egy kreatív reklámötletben vagy az adott pillanatot elvarázsoló művészi alkotásban ölt testet. Az alkotómunka mellett azonban legalább ennyire fontos az elkészült szellemi alkotás megfelelő jogi védelme.

 

 • Licensz- és felhasználási szerződések: A szerzői jogvédelem a törvény erejénél fogva jön létre, akkor, amikor a szerző létrehozza a művet. Mivel a szerzői jog akkor is megilleti a szerzőt, amikor az nem részesült külön jogi védelemben, vagy nem került bejegyzésre közhiteles nyilvántartásba, a szerzői jogok vitatása esetén bonyolult jogi helyzet alakulhat ki. A szerzői joghoz tapadnak az ún. vagyoni jogok, amelyek a szerzői joggal ellentétben átruházhatóak, ilyen pl. a mű átdolgozásának, nyilvános előadásának vagy többszörözésének a joga. E vagyoni jogok átruházását hivatottak rendezni a felhasználási szerződések. Ezen kívül a szerzői joghoz kapcsolódó ún. szomszédos jogi teljesítmények is védelmet élveznek, vagyis a zenészek, színészek előadásai, a hangfelvételek, valamint a rádió- és televízióadók műsorai. Legyen az „kisjogos” vagy „nagyjogos” kérdés, fordulj hozzám bizalommal.
 • Védjegy, szabadalom, formatervezési minta („design”): Ha vállalkozásod termékének fejlesztése véget ér és a terméked eladható lesz, vagy olyan új műszaki-technikai megoldást fejlesztettél, mely eléri a szabadalom szintjét, piacra lépés előtt a versenytársaiddal szembeni védelmed lesz a prioritásod. Az ötletes védjegy legfontosabb tulajdonsága, hogy a fogyasztók azonnal felismerik, hogy ki az árujelző tulajdonosa, és milyen áruk vagy szolgáltatások kapcsán használja azt. Eljött az idő, hogy gondoskodj a logódhoz, márkádhoz kapcsolódó megfelelő jogi védelemről, amelyben Irodám teljes körben segítségedre lesz.
 • Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások joga, domainjog: Az e-kereskedelem a termékek és szolgáltatások elektronikus úton történő értékesítése. Az e-kereskedelmi jog napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő jogága, ráadásul sok egyéb jogterülettel áll összefüggésben: fogyasztóvédelmi jog, versenyjog, védjegyjog, adatvédelmi jog és általános polgári jog.

Adatvédelmi jog

GDPR megfeleltetés, adatvédelmi audit, adatvédelmi dokumentáció.

Személyes adataink védelme során mindig maximális körültekintéssel kell eljárnunk. Már az uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR – az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete) 2018. május 25-i közvetlen alkalmazását megelőzően is rendkívül fontosnak tartottam azt, hogy Ügyfeleimet az adatvédelmi jog terén is megfelelő jogi tanáccsal lássam el. Az adatvédelem a mai felgyorsult világban talán az egyik legfontosabb eszköz a magánszféránk és érdekeink védelmére: arra, hogy az egyén maga rendelkezzen a személyével kapcsolatba hozható adatok nyilvántartásáról, felhasználásáról és arra, hogy a munkavállalókat foglalkoztató vállalkozások az önrendelkezési jog alapelveit betartva jogszerűen működjenek.

 • GDPR megfeleltetés, hatásvizsgálat, adatvédelmi audit: Komplex átvizsgálás adatkezelést végző vállalkozások számára, melynek eredményeként teljes képet kapunk a társaság adatkezelésének jogszerűségéről. Az adatvédelmi audit során feltérképezzük a vállalkozás adatkezelési tevékenységeit, külön figyelmet fordítva a kezelt adatok körére, az érintettek körére és az adatok továbbítására. Adatvédelmi jogi megbízások során kiemelt figyelmet fordítunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint (a korábbi Adatvédelmi Irányelv 29-es cikke szerinti uniós) Adatvédelmi Munkacsoport eseti döntéseire és állásfoglalásaira.
 • Adatvédelmi dokumentáció: A GDPR és az ágazati jogszabályok számos dokumentum és nyilvántartás meglétét írják elő az adatkezelők részére. Szükség esetén elkészítjük a kapcsolódó adatvédelmi szabályzatokat (pl. incidenskezelési- és iratkezelési szabályzatokat, munkaviszonyhoz és üzleti tevékenységhez kapcsolódó adatvédelmi szabályzatokat), kérésednek megfelelően a magyar mellett angolul és/vagy németül. A jogszabályi megfelelésnek csupán első lépése az adatvédelmi dokumentáció, azonban a helyes gyakorlatot a vállalkozás minden adatkezelési folyamatába be kell építeni.