Az új ingatlan-nyilvántartási törvény és az e-személyi

A jelenleg hatályos, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) helyébe 2024. október 1. napján az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény (új Inytv.) lép, amely komoly változásokat fog hozni az ingatlan-nyilvántartási eljárásban. 

Az ingatlan-nyilvántartás digitalizálásának kulcsa az erre a célra létrehozandó E-ING-rendszer lesz. Az E-ING projekt fő célja az, hogy az 1972-ben kialakított egységes ingatlan-nyilvántartás helyén korszerű, más adatbázisokkal kommunikáló elektronikus adatbázis jöjjön létre, csökkentve az eddigi adminisztrációs terhet mind az ügyfelek, mind a hivatalok oldalán, ezzel modernizálva és versenyképessé téve a magyar ingatlan-nyilvántartási rendszert.

A teljes mértékben elektronikussá váló eljárás legnagyobb újítása az, hogy 2024-ben megszűnik a földhivatali rendszer jelenlegi formája és a jövőben egy országos illetékességű szerv fog eljárni. A rendszer további újdonsága, hogy a beadványokat széljegyzi, majd a nem sommás vagy teljes eljárásra kerülő ügyeket automatikusan el is bírálja (automatikus döntéshozatal bevezetése). A kérelmeket a jövő évtől fogva elektronikus űrlap kitöltésével lehet leadni, amelyben az eljáró ügyvéd (kamarai jogtanácsos) vagy képviseleti jogállású közjegyző rögzíti a lényeges adatokat. Hangsúlyozandó, hogy az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a jogi képviselet általános érvénnyel kötelező lesz. Az eljárásban való részvétel tehát komoly jogi felelősséget hordoz az abban részt vevő ügyvédek tekintetében, mivel az automatikus döntéshozatal során a jogi képviselő által feltöltött formanyomtatvány tartalma lesz az irányadó, mi több, általánosságban a papíralapú közokirat vagy magánokirat is csak akkor szolgálhat az E-ING bejegyzés alapjául, ha azt a magyarországi ügyvéd, kamarai jogtanácsos vagy közjegyző előzetesen elektronikus okirattá alakította. A főszabály alól természetesen lesznek kivételek, így az ügyfél írásban vagy elektronikusan előterjeszthet adatokban (ingatlan vagy a jogosult) történt változás átvezetése iránti kérelmet.

Azt lényeges leszögezni, hogy az E-ING rendszer alapfeltevése az, hogy a magánszemély (akár magánszemélyként jár el, akár egy jogi személy törvényes képviselőjeként) rendelkezik valamilyen fokozott biztonságú elektronikus aláírással (vagy ha nem rendelkezik, úgy a meghatalmazott jogi képviselője fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott okirattá tudja alakítani az ingatlan-nyilvántartási eljárásra adott meghatalmazást, továbbá az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló okiratokat). Ügyvédi meghatalmazást tehát főszabály szerint csak ügyvéd előtt (esetleg kormányablakban) személyesen vagy elektronikusan, e-személyivel történő elektronikus aláírással lehet majd megtenni, az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszerben elérhető űrlap segítségével. A jogi képviselő által beküldendő, az E-ING alapjául szolgáló okiratok is elláthatóak elektronikus aláírással, így az aláíró feleknek sem szükséges adott esetben időt és pénzt áldozni az adásvételi szerződést szerkesztő jogi képviselőhöz való utazáshoz, hanem azt könnyen és egyszerűen megtehetik online formában is.

Ezért is fontos gyakorlati tanács új személyazonosító igazolvány igénylésekor: figyeljünk arra, hogy az ügyintéző minden lehetséges – a Kormányhivatal által biztosított, ingyenesen hozzáférhető, az új személyazonosító igazolványokhoz egyébként hozzátartozó – szolgáltatást aktivál az igényléshez (magát az elektronikus aláírást is, tehát egy zöld szegélyű és egy kék szegélyű borítékot kell kapnunk a kódkártyákkal). Az e-személyi olvasásához Android rendszerű mobiltelefon esetén már külön kártyaolvasóra sem kell beruházni (bővebben lásd: https://eszemelyi.hu/kartyaolvasas/#azeszemelyimmobilapplikacio).


A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül jogi tanácsadásnak vagy ajánlattételnek. Ha további jogi kérdése vagy kérése lenne, forduljon hozzánk elérhetőségeinken (https://katonareka.hu/kapcsolat/).

További blogcikkek